AGÜ’DE TÜRKİYE-GÜNEY KORE ORTAK SEMPOZYUMU

AGÜ’DE TÜRKİYE-GÜNEY KORE ORTAK SEMPOZYUMU

NURULLAH AYDIN’IN KALEMİNDEN ABD-TÜRKİYE ANTLAŞMALARI

NURULLAH AYDIN’IN KALEMİNDEN ABD-TÜRKİYE ANTLAŞMALARI

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZDEMİR’E ÖZVATAN’DA YOĞUN İLGİ

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZDEMİR’E ÖZVATAN’DA YOĞUN İLGİ

ZEHİR TACİRİ İKİ KİŞİ YAKALANDI

ZEHİR TACİRİ İKİ KİŞİ YAKALANDI

MELİKGAZİ EMLAK VERGİSİ İÇİN VEZNELER HAFTA SONU AÇIK

MELİKGAZİ EMLAK VERGİSİ İÇİN VEZNELER HAFTA SONU AÇIK

YARATICI DRAMA DERSLERİM
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 17 Aralık 2017 - 12:27:08

Günümüz eğitim sistemi içerisinde, son dönemde adını sıkça duyduğumuz bir ders ve yöntemdir yaratıcı drama.
Çocukların çok sevdiği, ailelerin ve öğretmenlerin merak duyduğu bu alan ülkemizde özellikle 2000’li yıllarda ivme kazanmıştır. Ülkemizde başlayan çalışmalar, uluslararası seminer ve toplantılarla gelişmiş ve nihayet Çağdaş Drama Derneği’nin kurulmasıyla ete kemiğe bürünerek günümüz popülaritesine kavuşmuştur.
Peki, nedir yaratıcı dramayı bu kadar özel kılan noktalar? Bu soruya birkaç açıdan cevap vermeye çalışalım. Öncelikle “iyi” bir lider/eğitmenden söz etmek gerek. Sınıf yönetiminin sağlanması, kullandığı “dilin özenli ve samimi” olması, uyguladığı programın/etkinliklerin/çalışmaların uygulanacağı grubun/öğrencinin seviyesine uygunluğunu bilmesi “iyi” kavramını ilk karşılayan özelliklerdir diyebiliriz.
Yaratıcı drama dersleri, bilindik ders ortamlarında gerçekleştirilmesi güç bir ders/yöntemdir. Sıraların olmadığı, çocukların bedenlerini daha net ve sağlıklı kullanabildiği ortamlarda sınıf yönetimi, bir eğitimci için daha da zorlaşmaktadır. Ayrıca lider/eğitimci tarafından kullanılan dil de içten olmalıdır, unutulmamalıdır ki alternatif bir ders ve yöntem olan yaratıcı drama lideri veya eğitmeninin klasik bir öğretmenden farkı olmalıdır. Süreç içinde kurulan iletişim dili, bu farkların en önemlilerinin başında gelmektedir. Lider/eğitimci tarafından zorlamaya ve baskılamaya yönelik sözcükler ve davranışlar, bireyin yaratıcılığını, kendiliğindenliğini ve öğrenme sürecini baltalamaktadır. Yaratıcı drama lideri/eğitmeni açısından açmamız gereken bir önemli nokta ise programın hangi yaş grubuna uygulanacağının yine lider/eğitmen tarafından net olarak cevaplandırılmasıdır. Özellikle bu süreç ülkemizde yapılan çalışmalarda üzerinde durulmayan bir noktadır. Planlanan her oyun, etkinlik, rol oynama ve doğaçlama çalışmaları her yaş grubu için geçerliliği olan çalışmalar değildir. Çocukların, fiziksel ve zihinsel açıdan, planlanan çalışmaların yapılabilirliği yine liderin gelişim psikolojisini ne kadar bildiği ile doğrudan alakalıdır. Kendi yaşantısında oynadığı veya canlandırdığı durumlardan keyif aldığı veya etkilendiği için aynı çalışmaları küçük yaş grubuna uygulayan bir çok yaratıcı drama lideri/eğitmeninin var olduğunu biliyoruz çünkü!!! Yukarıda belirtilen özel noktaları bilen ve bu durumlara hassas yaklaşan lider/eğitmenler yaratıcı dramanın kazanımlarına bir adım daha yaklaşabilen eğitimcilerdir.
Yazının başlığından da anlaşılmak üzere yaratıcı dramanın birçok ve önemli kazanımları vardır. Demokratik tutum ve davranış geliştirme, estetik bir yaşam biçimi oluşturabilme, grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazandırma, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, yaratıcılığın ve hayal gücü gelişiminin önüne açma, sorgulama ve ifade edebilme olanağı sağlamaya çalışması gibi kazanımları bir çırpıda yazabiliriz. Yine rol oynama ve doğaçlama becerilerine paralel olarak gelişen bireyin kendiliğindenliğinin artması, “duygudaşlık” ve “sempati” kavramları üzerinde bireyi düşündürmesi diğer önemli kazanımlardır diyebiliriz. Bu tip kazanımlar dramayı disiplin/ders ya da yöntem olarak ele aldığımız her ortamda gerçekleşen kazanımlardır. Daha doğru bir ifadeyle bu kazanımların gerçekleşmesi için çabalanan yaratıcı drama süreçleridir. Konu ya da kazanımlar ne olursa olsun, canlandırma aşamasını bilen bir yaratıcı drama lideri/eğitmeni bu kazanımlara hizmet eden bir süreç yaşatmaktadır, çocuklara veya grubuna.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz