CANIMIZ VE MALIMIZ SİZE EMANET

CANIMIZ VE MALIMIZ SİZE EMANET

ERCİYESSPOR VE ŞEKERSPOR KAPANDI

ERCİYESSPOR VE ŞEKERSPOR KAPANDI

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… KİŞİLİKLER VE YAŞAM ANLAYIŞLARI

NURULLAH AYDIN YAZIYOR… KİŞİLİKLER VE YAŞAM ANLAYIŞLARI

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN TAHTA AT

MUAMMER YILMAZ’IN KALEMİNDEN TAHTA AT

İŞKUR VE OSB “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALADI

İŞKUR VE OSB “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALADI

YARATICI DÜŞÜNME VE MÜZİK ÖĞRETİMİ
  • BEYHANASMA
    • BEYHAN ASMA
    • BEYHANASMA@kayserihakimiyet2000.com
    • 15 Kasım 2015 - 17:26:15

Bir işi başarabilmenin tutkusuna kapılan insanoğlu amacının ne olduğunu anlamak ve bu amacına ulaşabilmek için gözle görülen ama akıl yoluyla algılanabilmesi zor olan çözüm yolları aramaktadır. Söylediğimiz her şeyi inceleriz ve her bir sözcüğü tanımlarız. Ancak çoğu kez sahip olduğumuz kavramları yakından incelediğimizde hiç de belirgin olmadıklarını, çeliştiklerini, anlamsız ya da saçma olduklarını görürüz. Böylesi durumlarda mantıklı çözümleme bize yardımcı olamaz. İhtiyacımız olan şey felsefenin daha çetin ancak aynı zamanda da daha ilginç düşünme biçimleridir. Bir felsefi düşünme biçimi olan yaratıcı düşünme; insanın amacına ulaşmasını zorlaştıran, karşısına çıkan problemleri çözebilmesi yönünde etkili bir araç olacaktır.
Çünkü yaratıcılık; insanı yaşamı boyunca takip eden bir beceridir. “Yaratıcı insan, içsel bir kavrayışa sahiptir. Başkalarının daha önce görmediğini görür, başkalarının daha önce duymadığını duyar. İşte bu, yaratıcılıktır”. Bilgi çağının en önemli kavramı olan yaratıcılık, eğitim bilimcileri tarafından akademik anlamda tartışılmaya başlanmış ve çeşitli disiplinlerde, alanlarda etkili olmuştur. “Ana yoldan ayrılma, deneye açık olma ve kalıplardan kurtulma”; yaratıcılığı tanımlamada kullanılan anahtar kavramlardır. Bazen “akıcı düşünme yeteneği” olarak da tanımlanan yaratıcılık; bir düşünme biçimidir ve hayal gücü ile çok yakın ilişkilidir. Tüm duygusal ve zihinsel etkinliklerde, her türlü çalışma ve uğraşın içinde yer alan yaratıcılık becerisi, insan yaşamının ve gelişiminin temelini oluşturmaktadır. Eğitimle geliştirilebilen yaratıcılık sayesince öğrenci; olaylara, fikirlere, kurallara, davranışlara, nesnelere farklı bakabilecektir. Çünkü eğitim; soran, düşünen, akıl yürüten, problem çözen ve sorgulayan bireyler yetiştirir. Dolayısıyla geleneksel eğitim biçimi yerine, yaratıcılığın da yer aldığı çağdaş eğitim biçimine yer verilmelidir. Eğitimin ilkeleri, insan doğası hakkındaki düşüncelerden türetilir. Eğer yeteneklerin değişmez olduğu varsayılırsa, eğitim sınırlandırılmış; yeteneklerin esnek olduğu varsayılırsa, eğitim açık uçlu olur. Eğitimciler, öğrencilerin potansiyelini göz önüne alarak onlarla birlikte çalışmalıdır. Bazen eğitimciler öğrencilerin potansiyelini görmeyerek ya da görmezden gelerek, onların yaratıcılıklarını köreltebilmektedir.
Aristoteles, eğitim görmüş ve eğitim görmemiş kişilerin, aynen canlı ile ölü gibi birbirinden farklı olduklarını vurgulamaktadır. Öğretmen; öğrenciyi yaratıcılık bağlamında özgür bırakmalı, ders dışında da öğrenciye zaman ayırmalıdır. Çünkü öğrencinin yaratıcı güç ve becerisinin yaşama aktarılması, yaşamını sorgulaması ve toplumda birey olarak yerini alması eğitim aracılığıyla gerçekleşmektedir. Yaratıcı düşünce, eğitim ve meslek alanında başarı için gereklidir. Bu nedenle eğitim yoluyla kazandırılması gereken en üst düzey düşünme becerisi olmalıdır. Merak ve özgünlük kavramlarını içeren yaratıcılık sayesinde birey, problemlere yeni çözüm yolları bulacak ve sentez yapma becerilerine sahip olacaktır. “Temel insan hakları açısından ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatındaki etkileri düşünüldüğünde her seviyedeki eğitim kurumunun, öğrencilerdeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik programlar hazırlaması bir gereklilik olmaktan öte bir zorunluluktur”. Yapısı gereği insan; sağlıklı, mutlu, başarılı yaşama; yaşamını en iyi biçimde düzenleme, sürdürme, geliştirme ve yetkinleştirme; bu yolda gerekli fırsatlardan yararlanma; giderek kendini gerçekleştirme ve aşma gereksinimi içindedir. Birey, tüm bu gereksinimleri karşılayabilmek için günlük “yaşam bilgisinin” ötesinde, hem “doğruyu ve tutarlıyı”, hem “yararlı ve kullanışlıyı”, hem de “özgünü ve güzeli” aramaktadır. Tüm bu süreçte, bireyin en önemli dayaklarından biri, bilim ve teknik dışında “müzik” olacaktır. Çünkü müziğin insan yaşamında bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel iş görüleri bulunmaktadır. Bu nedenle; yaratıcı düşünme becerisinin müzik eğitimi/öğretiminde kullanılırlığı önem kazanmaktadır. Genel eğitimin bütünleştirici bir bileşeni ve tinsel eğitimin temeli olan müzik eğitimi; yaratıcı düşünebilen öğretmen ve öğrenciler sayesinde hedeflerine ulaşabilecektir.
Öğrenci, müzik öğretimi aracılığıyla edindiği bilgileri kullanabilmeli, üretebilmeli, toplumu yönlendirebilmelidir. Çünkü yaratıcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi, eğitim programının hedeflerinden biridir.

  • Etiketler

The comments are closed.

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz