YEREL
Giriş Tarihi : 03-10-2022 14:44

MİMARLAR ODASI DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

MİMARLAR ODASI DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

1985 yılından bu yana Uluslar arası Mimarlar birliği tarafından her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Mimarlık Günü olarak kutlanmaktadır. 3 Ekim 2022 mimarlık günümüzün bu yıl ki teması “Esenlik için Mimarlık” olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu yıl sağlık için tasarım yılı ilan edilmiştir. Bilindiği üzere Sağlık; kişinin yalnızca hastalık veya sakatlığının olmayışı değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir esenlik halidir. Dolayısıyla Yeryüzünde yaşayan her bir birey hiçbir ayrım yapılmaksızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.  Yapılı çevrenin; onu deneyimleyen insanların sağlığı üzerinde bir etkisi olduğu akılda tutularak, sağlık ve esenlik için tasarım anlayışı Dünya Mimarlık Günü'nde vurgulanacak ve gösterilecek her projede, her uygulamada ve her ölçekte temel bir bileşen olacaktır.

           Mimarlar odası Kayseri Şubesi olarak biz de tasarımın tüm bileşenlerini düşünerek bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Kayseri Mimarlık Festivalini düzenledik. Değişen, dönüşen dünyada mimarlığın farklı yöntemlerle de kendini var edebileceği fikri; atölyeler, çalıştaylar ve söyleşilerde meslektaşlarımızda yeni ufuklar açacaktır.

Şehrimizde 4 üniversitede mimarlık fakültesi ve kentimizin farklı yerlerinde farklı zamanlardan kalmış birçok mimari mirasımız olduğu düşünüldüğünde “KayseriMimarlıkFestivali” isminin yeni üretkenliklere gebe olacağı aşikardır.

Kayserimizin mimari dinamiklerini harekete geçirip canlı tutmayı planladığımız festivallerin her yıl gelişerek kentimizin mimarlık ortamına sunulması en büyük hedeflerimizdendir.

Festivallerin mesleğimizdeki çok yönlü gelişmelere; oda, akademi, kamu, serbest piyasa gibi tüm paydaşlarla çok sesli tartışma alanları oluşturacak olması yerelden ulusala “ daha çok mimarlık” ın gündeme gelmesini sağlayacaktır.

Türkiye de  Mimarlar Odası olarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın daha sağlıklı, kaliteli, güvenli bir kentsel gelecek için üstlendiği önemli rolü ve bunun ortak geleceğimiz açısından yaşamsal değerini kamuoyuyla bir kez daha paylaşırken tüm üyelerimizin gününü kutluyorum.

Üyelerimizi ve siz değerli basın mensuplarımızı Kayseri Mimarlık Festivali etkinliklerine davet ediyorum.

Festivalimizin düzenlenmesine katkı sunan ana sponsorumuz Winsa ile avenir ve özerpan ailelerine teşekkür ediyorum.

AdminAdmin