EKONOMİ
Giriş Tarihi : 05-05-2023 14:46

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2023 YILI ÜRETEN ŞEHİRLER TEMATİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2023 YILI ÜRETEN ŞEHİRLER TEMATİK TEKNİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri ilinde uygulanacak 2023 yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı’nı 2 Mayıs 2023 tarihi itibari ile ilan etmiş bulunmaktadır.

Bu program kapsamındaKayseri imalat sanayinde temiz üretim ve karbon ayak izi ölçümüne yönelik danışmanlık faaliyetleri desteklenecektir.

Programın amacı; Kayseri İmalat sanayinde firmaların temiz üretim, sera gazı emisyonu, karbon ayak izi, su ayak izi ve enerji verimliliği etütlerinin yapılarak yeşil dönüşüm kapsamında mevcut durumlarının tespit edilmesi, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması ve bu kapsamda firmaların belirli bir olgunluk seviyesine gelmelerini sağlamaktır.

Bu çerçevede;

Kayseri ili imalat sanayi firmalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinin hızlandırılması,

Kayseri ilinde Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon/su ayak izi ve sürdürülebilirlik konularında yetiştirilmiş işgücünün artırılması,

Kayseri ilinde imalat sanayi firmalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon/su ayak izi ve sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği tarafından 2019 sonunda yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) AB, 2030 yılına yönelik sera gazı emisyon azaltımını en az %55 oranında gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bununla beraber Avrupa’nın 2050 yılına kadar dünyanın ilk iklim-nötr kıtasına dönüştürülmesi hedefi ortaya konmuştur.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, ülkemiz imalat sanayi başta olmak üzere birçok unsuru da yakından ilgilendirmektedir. Ticaret hacminde AB ülkelerinin belirgin bir ağırlığı bulunan bir ülke olarak, yeşil mutabakata hızlı ve planlı bir şekilde uyum sağlamamız gerekmektedir. Bu nedenle T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılında Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlanarak tüm paydaşlara düşen görevler tanımlanmıştır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri’nin de dahil olduğu 13 ilde, 2021 yılından itibaren uygulanmakta olan Üreten Şehirler Programı kapsamında ise ihracatta karşılaşılan engel veya tehditleri aşmaya ya da fırsatları değerlendirmeye dönük projelerin desteklenmesi önceliklidir. Bu öncelik dikkate alınarak Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Üreten Şehirler Tematik Teknik Destek Programı hazırlanmıştır.

İmalat sanayindeki ihracatı, her yıl kayda değer oranda artan Kayseri’nin, Avrupa pazarındaki yeşil mutabakat düzenlemelerine de hazırlıklı olması açısından önem arz eden bu programın TR72 Bölgesi için hayırlı olmasını dileriz.

AdminAdmin