GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-01-2023 20:31   Güncelleme : 07-01-2023 20:34

İNTERNET MEDYASI NASIL OLMALI?

İNTERNET MEDYASI NASIL OLMALI?

Samsun Medya Çalıştay’ında derneğimiz adına sunduğumuz bildiri.

İNTERNET MEDYASININ 
RESMİ İLAN ALMA KRİTERLERİ 
İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ:

Basın İlan Kurumu’nun hazırladığı internet haber sitelerinin resmi ilan alma şartlarını düzenleyen yönetmelik, fırsat eşitliğine aykırı olup, adil düzenlemeleri içermemekte ve asla digital çağa uygun bir medya özgürlüğüne olanak vermemektedir.
İlgili yönetmelik bu haliyle yürürlüğe girerse, internet medyasında sermaye sahiplerinden yana bir haksız rekabet doğacak, basın ve medya özgürlüğü, yerini; maddi gücü olan büyük şirketler ve holdinglerin hakim olduğu digital medya tekellerine, basın kartellerine bırakacaktır.

İnternet medyasıyla ilgili yasal düzenlemenin içeriğindeki umut verici nadir düzenlemelerden biri olan, basın kartı ve resmi ilan hakkının kapsamı bu yönetmelik ile oldukça daraltılmıştır.
Daha açık bir deyişle;
İnternet haber sitelerinin resmi ilan alma hakkı, aslında açıkça ‘alamama haksızlığına’ dönüşmüştür.
Bekleme sürelerinden tutun da; 
günlük haber tıklama ve görüntüleme sayısına, istihdam durumundan ziyaretçi sayısına kadar, ulaşılması güç oranda rakamlar talep edilmiştir.

İnternet haberciliği, genel olarak değerlendirildiğinde, kötü örnekler dışında, medyada çok sesliliği sağlamış, kamuoyunun çok yönlü bilgilendirilmesine yönelik yeni fırsatları da beraberinde getirmiştir.
Aslında yapılması gereken, yukarıda sözünü ettiğimiz kötü örneklerin ayıklanmasını sağlayabilecek türdeki yasal düzenlemelerdir.
Şayet yönetmelik bu haliyle çıkarsa; gücünü sermaye sahiplerinden alan haber siteleri varlıklarını daha da güçlenerek sürdürecekler, ezici çoğunluk ise kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır. 

Diğer bir deyişle;
Bu yönetmelik, internet gazeteciliğinde resmi ilan pastasını kocaman dilimler halinde kapacak olan büyük balıkların, küçük balıkları yutacağı çok sancılı bir dönemin başlamasına neden olacaktır.
Ülke genelinde yayın yapan 1. kategorideki bir internet sitesi en az 32 kişi çalıştıracak ve resmi ilan alabilmek için tam 24 ay bekleyecektir. Bugünkü ekonomik kriz ortamında bunun başarılabilmesi asla mümkün değildir.
Bu site ayrıca günlük en az 240 haber yayınlayacak ve asgari 500 bin tekil ziyaretçi sayısına sahip olacaktır.
Günlük asgari sayfa görüntülenme sayısının da en az 1,5 milyon olması gerekiyor. Bütün bu hesaplamalar aslında adeta hayal denizinde yüzüldüğünü ortaya koyuyor. 
Diğer kategorilerde belirlenen rakamlar da ne yazık ki, gerçeklikle alakası olmayan, makulden çok uzak tabloları işaret ediyor. 

BİK Genel Kurulu Üyelerine sesleniyoruz;
Bu yönetmelik, yazılı basında uzunca bir dönem yaşanan tekelci sermaye yapılanmasını, bu kez de internet medyasında yeniden hortlatıp palazlandıracak ve zaten büyük yara alan objektif haberciliğin ruhuna fatiha okutacaktır. 
Bu yönetmeliğin şartları, ne hayatın ne de sektörün gerçekleriyle örtüşüyor. Kısacası da herkese kibarca, ‘Bu işi yapmayın!’ diyor.
O nedenledir ki, Anadolu'da bu şartları sağlayabilecek kurum neredeyse çakmayacak, çıkanların da 24 aylık bekleme süresine nefesleri kesinlikle yetmeyecektir. 

O sebeple gelin;
internet medyasında güçlüyü daha güçlü yapacak, güçsüzü ezip yok edecek bu günaha ortak olmayın. 
Yapılması gereken, özellikle yereldeki sınırlı sermayeli internet gazeteciliği yayıncılarının talep ettiği, kabul edilebilir kriterler aslında bellidir.
İstihdam zorunluluğunun 3 kişi ile başlaması en makul olandır. 
Kadro ve tıklanma sayısına göre de özel teşvik kotası getirilmelidir. 
Örneğin her bir kadro ilavesi ve belli miktardaki her ilave görüntüleme sayısı
için yüzdelik oranda resmi ilan gelir artışı verilebilir.

24 aylık bekleme süresi 12 aya indirilmeli, ziyaretçi ve tıklama sayısında ki abartılı rakamlar esnetilmelidir.
Günlük tekil giriş talebi, 10 ile 5 bin arası bir rakama düşürülerek, dürüst beyanın önü açılmalıdır.
Böylece, yurt içi ve yurt dışı sunuculara müdahil olma marifetiyle, istenen afaki sayıların temin edilmesindeki sahteciliğin kökü kazınmalıdır. 
Saygılarımızla.

ANADOLU GAZETECİLER ve 
SPOR YAZARLARI DERNEĞİ
GENEL MERKEZ YÖNETİMİ ADlNA    GENEL BAŞKAN İBRAHİM ERDOĞAN 

 

AdminAdmin