EKONOMİ
Giriş Tarihi : 09-05-2023 11:52

2022 YILI İMALAT SANAYİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMINDA YATIRIMLAR TAMAMLANMAK ÜZERE

2022 YILI İMALAT SANAYİ FİNANSMAN DESTEK  PROGRAMINDA YATIRIMLAR TAMAMLANMAK ÜZERE

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilendirmede bulunuldu:

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından uygulanan ve 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilen İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nda başarılı olan 42 firma ile (Kayseri’den 30, Sivas’tan 8, Yozgat’tan 4 firma) 2022 yılı Kasım ve Aralık aylarında sözleşme imzalandı. Söz konusu42 projenin sektörel dağılımında fabrikasyon metal ürünleri imalatı, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, mobilya imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı sektörleri öne çıkmaktadır. Bahsi geçen 5 sektörden toplam 24 proje destek almaya hak kazanmıştır. Diğer 18 başarılı proje ise 11 farklı imalat sektöründen sunulmuştur.

200’e yakın gencin istihdamının hedeflendiği ve TR72 Bölgesi imalat sanayinde 100 milyon TL’yi aşan bir yatırımın harekete geçirileceği İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nda proje uygulama dönemlerinin ikinci yarısına geçildi. Şu ana kadar söz konusu projelerde 120 adet makine-ekipman/yazılım fabrikalarda devreye alınarak kullanılmaya başlandı. 2023 yılı Haziran ayının sonu itibariyle tamamlanacak olan program uygulama dönemindeki bu planlı ilerleme, TR72 imalat sanayinin üretim kapasitesinde önemli bir ilave katma değer oluşturacaktır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı İmalat Sanayi Finansman Destek Programı’nın program rehberindeki önceliklere uygun hedeflere ulaşmasının yanı sıra; TR72 Bölgesi’nde yüksek teknoloji ürün üretimi, savunma ve havacılık sanayi ekosisteminin gelişmesi gibi etkilerinin olacağı da görülmektedir. Nitekim destek almaya hak kazanan ve projesi uygulanmakta olan firmalardan 17 tanesi; havacılık ve savunma sanayi ürünlerinin de içinde bulunduğu orta-yüksek/yüksek teknolojili üretim yapmaktadır. TR72 Bölgesi’nin en fazla üretim hacmi olan mobilya, fabrikasyon metal ürünleri ve elektrikli teçhizat imalatı sektöründen de 10 firma; finansman destek programı kapsamında projelerini başarıyla yürütmektedir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kalkınma ajansları tarafından 2020 yılından itibaren uygulanmakta olan finansman desteği modeli, diğer desteklere oranla sonuçlarının daha hızlı elde edildiği bir destek mekanizmasıdır. Finansman desteğinin yanı sıra, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’na bağlı olarak, bölge imalat sanayinin kurumsal kapasitesinin gelişimi için de teknik destek programları yürütülmektedir. Bu bağlamda 2022 yılı sonunda ilan edilen İmalat Sanayi Teknik Destek Programı’nda 8 adet imalat süreçlerinde verimliliği, ticaret hacmini ve teknoloji düzeyini artırıcı danışmanlık ile 7 adet kurumsal gelişimi sağlayıcı ve imalat sanayi firma temsilcilerine yönelik eğitim düzenlenecektir.

AdminAdmin