YEREL
Giriş Tarihi : 04-05-2023 10:02

YÖK’ten “Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi”

YÖK’ten “Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi”

Abdullah Gül Üniversitesi de TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversite
olarak projeye dahil edildi
YÖK, AGÜ’ye “Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversite” misyonu verdi
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), “Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi” kapsamında
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) de TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda uzmanlaşan
üniversite olarak projeye dahil edildi. YÖK tarafından AGÜ’ye “Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan
Üniversite” misyonu verildi.
YÖK’ün, üniversitelerin belirli bilim alanlarındaki uzmanlıklarıyla öne çıkmış olan bölüm ve
programlarının desteklenmesini amacıyla hazırladığı “Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler
Projesi” açıkladı.
Akademiye yeni bir teşvik mekanizması getirmek amacıyla hazırlanan "Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan
Üniversiteler Projesi” kapsamında desteklenmeye hak kazanan 15 bilim alanındaki 25 üniversite, YÖK’te
gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında açıklandı. Açıklanan üniversiteler arasında yer alan AGÜ ise
“Nesnelerin İnterneti” alanında teşvik almaya hak kazandı.
Proje kapsamında desteklenecek öncelikli bilim ve Ar-Ge alanları, YÖK tarafından 11. Kalkınma Planı’nda
yer alan öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporları, öncelikli
ve kilit teknolojilerde teknoloji yol haritaları, ilgili kurum ve kuruluşların Ar-Ge ve yenilik konuları gibi
çeşitli rapor ve politika dokümanları incelenerek hazırlandı.
Çalışma sonucunda 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi ele alınarak, bu alanlarda uzmanlık ve
yetkinlik gösteren bölüm veya programlar 2018-2022 tarih aralığındaki yayın ve atıf performansları ile
TÜBİTAK tarafından hazırlanan üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporu çerçevesinde incelendi.
İncelemeler sonucunda 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm veya
programlarına Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli alan misyonu verildi.
Projeye dahil olan Abdullah Gül Üniversitesi adına, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’a berat verildi. Rektör
Yılmaz beratını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan aldı.

AdminAdmin